Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fabbesjön, ly041 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-04-09 Stoppdatum 2015-04-09
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 15385
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: