Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Agngylet, sk009 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-02-15 Stoppdatum 2015-02-15
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4093
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: