Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: L Ulvsjön, våtmark (nr 3), sk075 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-02-14 Stoppdatum 2015-02-14
Mängd (ton): 14,02 Kostnad totalt: 19100
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: