Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Boklången, ro006 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-02-19 Stoppdatum 2015-02-19
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt: 2654
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: