Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDSJÖN, 661117 128353 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-23 Stoppdatum 2015-10-24
Mängd (ton): 61,68 Kostnad totalt: 57918
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: