Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BRITTJÄRNEN, 659992 130294 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-29 Stoppdatum 2015-10-29
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 9390
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: