Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA BUVATTNET, 662288 130114 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-20 Stoppdatum 2015-10-20
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 12306
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: