Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA HARASJÖN, 667993 136808 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-07-15 Stoppdatum 2015-07-15
Mängd (ton): 56,25 Kostnad totalt: 44944
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: