Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TYSKTJÄRNEN, 659036 140643 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-20 Stoppdatum 2015-09-20
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 9588
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: