Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VILÅNGEN, 658199 141003 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-22 Stoppdatum 2015-09-22
Mängd (ton): 39,45 Kostnad totalt: 31521
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: