Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rattsjöälven, 17VTM37 507 32 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-06 Stoppdatum 2015-08-06
Mängd (ton): 5,97 Kostnad totalt: 4770
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: