Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fämtan, 17VTM37 507 29 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-06 Stoppdatum 2015-08-06
Mängd (ton): 14,73 Kostnad totalt: 11769
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: