Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÅNGEN, 665116 132644 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-06 Stoppdatum 2014-10-06
Mängd (ton): 21,57 Kostnad totalt: 17903
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import