Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA ÖRSJÖN, 661730 130842 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-17 Stoppdatum 2014-09-17
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 4980
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import