Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÖTSJÖN, 668417 137672 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-26 Stoppdatum 2014-07-26
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 8300
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import