Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMSJÖN, 665478 140306 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-04 Stoppdatum 2014-09-04
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 12450
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: