Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GRYTTINGEN, 660019 142000 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-14 Stoppdatum 2014-09-14
Mängd (ton): 18,39 Kostnad totalt: 15264
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: