Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRÄSMÅNGEN, 662713 138014 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-23 Stoppdatum 2014-09-23
Mängd (ton): 189,86 Kostnad totalt: 157584
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: