Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FRIBOSJÖN, 664434 140727 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-10 Stoppdatum 2014-09-10
Mängd (ton): 19,00 Kostnad totalt: 15770
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: