Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Särklampbäcken, 17VTM37 401 17a Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-01 Stoppdatum 2014-09-01
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 1627
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: