Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HEDSJÖN, 17VTM37 507 3a Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-15 Stoppdatum 2014-08-15
Mängd (ton): 9,99 Kostnad totalt: 8292
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: