Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Håkanbäcken, 17VTM37 405a 126 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-06 Stoppdatum 2014-09-06
Mängd (ton): 12,77 Kostnad totalt: 10599
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: