Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bullerbäcken, V33_3 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-09 Stoppdatum 2015-09-09
Mängd (ton): 15,45 Kostnad totalt: 27840
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: