Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, K27 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-26 Stoppdatum 2015-08-26
Mängd (ton): 17,47 Kostnad totalt: 14132
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: