Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Häsboån, V40_28 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-07 Stoppdatum 2015-09-07
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 3526
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: