Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gryssjön, 663416 146864 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-06-07 Stoppdatum 2016-06-07
Mängd (ton): 45,83 Kostnad totalt: 39135
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: