Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Kumlan, 664979 144860 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-06-09 Stoppdatum 2016-06-09
Mängd (ton): 24,91 Kostnad totalt: 21246
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: