Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Håkanbolbäcken1A, 1862håkan01Avm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-19 Stoppdatum 2016-05-19
Mängd (ton): 7,55 Kostnad totalt: 12103
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: