Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fräkentjärn1, 1863flosjö08vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-22 Stoppdatum 2016-05-22
Mängd (ton): 0,82 Kostnad totalt: 1503
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: