Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lövsjö-Abborrtjärnen, 664785 143676 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-24 Stoppdatum 2016-05-24
Mängd (ton): 7,65 Kostnad totalt: 11717
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: