Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lången3, 1860Lången3vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-17 Stoppdatum 2016-05-17
Mängd (ton): 3,47 Kostnad totalt: 5453
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: