Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hullsjön2, 1860Hullsjön2vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-17 Stoppdatum 2016-05-17
Mängd (ton): 5,51 Kostnad totalt: 8660
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: