Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Testen-Våtmark, 1860Testen3vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-19 Stoppdatum 2016-05-19
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 9618
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: