Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Brunnsjön, 660999 145995 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-23 Stoppdatum 2016-05-23
Mängd (ton): 10,71 Kostnad totalt: 16412
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: