Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hertsbodasjön, 658850 144597 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-05-21 Stoppdatum 2016-05-21
Mängd (ton): 7,65 Kostnad totalt: 11709
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: