Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401rund050vm , 2401rund050vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-20 Stoppdatum 2016-09-20
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 6490
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: