Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2409tryss026vm , 2409tryss026vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-03 Stoppdatum 2016-10-03
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4384
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: