Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm113vm , 2480klappm113vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-25 Stoppdatum 2016-09-25
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt: 10512
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: