Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482holmb026vm , 2482holmb026vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-02 Stoppdatum 2016-10-02
Mängd (ton): 2,09 Kostnad totalt: 4791
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: