Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb004vm , 2482malb004vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-04 Stoppdatum 2016-10-04
Mängd (ton): 7,97 Kostnad totalt: 18254
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: