Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb035vm , 2482malb035vm Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-04 Stoppdatum 2016-10-04
Mängd (ton): 29,88 Kostnad totalt: 68455
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: