Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.13, 13VÅTM99000Bölarp13 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-06 Stoppdatum 2016-11-06
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 4923
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: