Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.01, 13VÅTM97000Klippe01 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-05 Stoppdatum 2016-11-05
Mängd (ton): 6,73 Kostnad totalt: 10734
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: