Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Almesåkragölen, 098550 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-20 Stoppdatum 2016-04-20
Mängd (ton): 2,11 Kostnad totalt: 3710
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: