Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björsbogölen, 098097 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-27 Stoppdatum 2016-08-27
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6330
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: