Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, 098303 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-12-11 Stoppdatum 2016-12-11
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3216
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: