Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gräsögöl, 098259 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-02 Stoppdatum 2016-11-02
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6261
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: