Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havrafällesjö, 098606 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-10 Stoppdatum 2016-10-10
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 17945
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Båt
Kommentar: