Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kullagöl, 098839 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-19 Stoppdatum 2016-11-19
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3102
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: