Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Moasjön Lilla, 098057 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-26 Stoppdatum 2016-08-26
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1567
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: